Våre tjenester

Vi leverer tjenester i både det private og offentlige markedet. Prosjektene varier i størrelse fra små og enkeltstående til store, omfattende og komplekse. Primært deler vi våre tjenester inn i to kjerneområder.

Privatmarkedet: Tjenestene er konsentrert rundt nyoppføring og rehabilitering av næringsbygg samt store eksklusive hus og hytter.

Offentlig marked: Tjenestene favner om nyoppføring og rehabilitering av barnehager, kontorbygg, skoler, sykehjem, omsorgsboliger, sykehus og andre offentlige bygg.


Vi håndplukker faglige team til hvert enkelt prosjekt, og setter alltid kvalitet først. Vi bidrar gledelig med innspill overfor våre oppdragsgivere om de valgte byggetekniske løsningene i prosjektet ikke er optimale. På den måten stiller vi oss til disposisjon som en aktiv partner og lønnsom rådgiver for våre samarbeidspartnere.  

Referanser 

Her er et utvalg av våre referanser.

Referanser

 

Pågående prosjekter 

Her er et utvalg av våre pågeånde prosjekter.

Se prosjekter