Fokus på HMS

Vi har en HMS-sjef som er ansvarlig for vedlikehold av vårt HMS system. HMS-sjefen bistår også enkeltprosjekt med oppsett av rutiner ved oppstart. Han gjennomfører også stikk kontroller på alle prosjekt for å eventuelt avdekke avvik i rutinene.

 

Med mange oppdrag og stor aktivitet, har vi stort fokus på SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for våre ansatte. Vi stiller også de samme strenge kravene til våre samarbeidspartnere og underleverandører som til oss selv.

 

Vi jobber etter et null-skade-mål både på personell, materiell og det ytre miljøet. Vi har derfor meldeskjema for uønskete hendelser som blir delt ut til alle firmaer og Byggherrer som jobber på våre prosjekter. Vi har aktive SHA-rutiner fra prosjektstart til slutt. Byggherrene har til enhver tid full tilgang til vårt system.

 

LKC er sertifisert som miljøfyrtårn.