Karriere i LKC

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og sterkeste kompetanse. Vi strekker oss dermed langt for å være ledende når
det gjelder å rekruttere, beholde og utvikle våre ansatte. Vi har lavt sykefravær og lav turnover, noe som vitner om et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Prosjektleder/anleggsleder søkes

Som prosjektleder vil du blant annet:

 • Være stedlig øverste leder på prosjektet

 • Rapporterer til Daglig leder

Ansvarsområder:

 • Som prosjektleder ha overordnet ansvar for HMS, KS,økonomi og fremdrift i prosjektene

 • Kvalitetssikre at alle forhold til offentlige myndigheter blirivaretatt

 • Sørge for at arbeidsoppgavene på prosjektet blir fornuftigfordelt.

 • Ha hovedansvar for prosjektets og sørge for at forutsetninger i tilbudsfasen ivaretas i overgangen fra kalkyle og inn i driftsfasen

 • Være involvert i prosjektet og opprettholde god kundekontakt

Arbeidsoppgaver:

 • Være stedlig øverste leder på prosjektet

 • Lede kalkulering og budsjettering

 • Lede utarbeidelse av fremdriftsplaner

 • Utarbeide organisasjonsplan for prosjektet

 • Planlegge og følge opp funksjonærbemanningen I prosjektet og kontrollere at organisasjonen til enhver tid fungerer tilfredsstilende

 • Ansvar for kontraheringen av UE og kvalitetssikre UE-kontrakter

 • Økonomioppfølging og rapportering

Søknad

For nærmere opplysninger om stillingen vennligst kontakt

Daglig leder Lennert Kristoffersen på
tlf: 913 51 886.
Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad sendes: lennert@lkc.no eller
LKC AS
Bentsrudveien 14
3080 HOLMESTRAND

 

Arbeidssted

Sentrale Østlandet

Øvrige opplysninger

Vi søker deg som:

 • Har teknisk fagskole eller ing/sivilingeniør høgskole,
  annen relevant utdannelse med erfaring er også av
  interesse.

 • Har kremmerånd, har overblikk og innlevelsesevne

 • Har naturlig autoritet, høy integritet og sterk
  resultatorientering

 • Ikke er redd for å ta i et tak

 • Er god til å kommunisere, er samarbeidsorientert og løsningsfokusert

 • I tillegg bør du ha:

 • Minimum 3-5 års relevant erfaring fra
  entreprenørvirksomhet

 • Erfaring fra drift av byggeplass.

 • Erfaring i bygging av kunderelasjoner

Vi kan tilby:

 • En stilling med stor påvirkningsgrad

 • Meget gode ramme og arbeidsbetingelser

 • Gode lønnsbetingelser

 • Bransjens beste forsikringsordninger inkl.
  helseforsikring

 • Bonusordning uten øvre tak

 • Firmabil om ønskelig