Velkommen til oss i LKC!

Vi er et nasjonalt entreprenør og byggmesterfirma med lokal forankring. Med byggeprosjekter i mange fylker jobber vi mot helst å knytte  til oss lokale leverandører og underentreprenører. Uansett hvor vi er.

Selskapet ble stiftet i 2004 og teller i dag 28 ansatte.  Gjennom 12 år har vi vært involvert i mange oppdrag og arbeidsoppgaver relatert til bygg- og anleggsbransjen, og det er slik vi har kommet dit vi er i dag. En bedrift med bred kompetanse og lang erfaring innen rehabilitering av hus- og hyttebygg i det private markedet samt alle typer bygg i det offentlige markedet.  

Helt siden starten har vi vært opptatt av å ivareta kvalitet og profesjonalitet i alle ledd. Alle våre håndverkere har svennebrev, og noen har også mesterbrev.  

LKC påtar seg alle typer byggeoppdrag innen nybygg og rehabilitering, og sørger for at byggeprosessen blir gjennomført i henhold til avtalen. Vi har bygget alt fra kai/bryggeanlegg, skoler, idrettshaller, barnehager, sykehjem, kontor og leilighetsbygg, private boliger, hytter og garasjer.

Vår Virksomhet er bygget opp rundt to avdelinger:

  • Entreprenøravdelingen:  Vi leverer tjenester i både det private og offentlige markedet. Prosjektene varier i størrelse fra små og enkeltstående til store, omfattende og komplekse.

  • Byggmesteravdelingen: Vi leverer tjenester i det private og offentlige markedet både nybygg og rehabilitering.

     

    Til enhver tid strekker vi oss etter å skape rom for å ta inn lærlinger, og dermed være med å utvikle neste generasjons håndverkere.

    LKC er opptatt av å oppfylle bransjekravene for å ivareta miljøet. Vår miljøinnsats er godt dokumentert, noe som gjør at vi er sertifisert som miljøfyrtårn under stiftelsen Miljøfyrtårn