Grønn byggeplass

LKC har som mål å være en aktiv aktør i bransjen når det gjelder bærekraft og miljø. Bransjen vår har en stor påvirkning på miljøet, og LKC er dedikerte til å redusere vår egen påvirkning så mye som mulig.

Miljø og bærekraft

LKC har lang erfaring i å jobbe med prosjekter som har omfattende miljøkrav, og vi har god kunnskap om hvordan prosesser, materialvalg og driftsløsninger påvirker miljøet. LKC bruker egen kompetanse til å redusere avfall og klimagassutlipp i prosjektene og påvirker kunder til å velge gode miljøløsninger.

 

LKC har sentral godkjenning