Samarbeid!

Vi er stolte av vårt flinke samarbeidspartnere. Sammen bringer vi de gode løsningene for våre kunder. LKC har høye ambisjoner for vårt miljø- og bærekraftarbeid, men vi når dem ikke alene. Vi jobber derfor med gode samarbeidspartnere for at vi kan nå våre ambisjoner.

Våre samarbeidspartnere

Referanseliste